Skip to main content

You are here

Wedstrijdreglement

Artikel 1

Flanders Investment & Trade organiseert jaarlijks een wedstrijd voor Vlaamse bedrijven die exporteren en zich op dat vlak onderscheiden hebben. Flanders Investment & Trade reikt aan de winnaar een award uit: de Leeuw van de Export.

Artikel 2

De wedstrijd wordt georganiseerd in twee categorieën: ‘kleine bedrijven’ en ‘middelgrote en grote bedrijven’.

De categorie ‘kleine bedrijven’ is voorbehouden voor bedrijven met minder dan 50 werknemers en de categorie middelgrote en grote bedrijven’ voor bedrijven met minimaal 50 werknemers.

Artikel 2.1

Het aantal werknemers dat in aanmerking genomen wordt is het gemiddelde aantal tewerkgestelde werknemers gedurende het voorgaande jaar. Dit is het aantal werknemers met een arbeids- of leerovereenkomst op het einde van elk kwartaal van het voorgaande jaar gedeeld door het aantal kwartalen waarvoor een aangifte bij de RSZ werd ingediend.

Artikel 2.2

De deelnemende bedrijven vermelden in het inschrijvingsformulier in welke categorie zij deelnemen. In geval van twijfel of onduidelijkheid beslist de jury over de categorie waarin het bedrijf aan de wedstrijd deelneemt.

Artikel 3

Vlaamse bedrijven die exporteren kunnen deelnemen aan de wedstrijd door het online inschrijvingsformulier in te vullen en vervolgens, tegen de gestelde deadline van dat jaar, een volledig ingevuld wedstrijddossier op te sturen naar het vermelde contactadres (datum poststempel geldt als bewijs). 

Artikel 3.1

‘Vlaamse bedrijven’ zijn bedrijven die een zetel (al dan niet de hoofdzetel) hebben in Vlaanderen en die vanuit die zetel exporteren en op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan de Vlaamse welvaart.

Artikel 3.2

‘Exporteren’ kan betrekking hebben op zowel goederen als diensten.

Artikel 3.3

Het invullen van het online inschrijvingsformulier en het opsturen van een volledig ingevuld wedstrijddossier impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het wedstrijdreglement.

Artikel 3.4

Om deel te nemen volstaat het om één, niet handgeschreven, losbladig wedstrijddossier in te dienen.

Artikel 3.5

Na invullen van het online inschrijvingsformulier, moet een volledig ingevuld wedstrijddossier met de post worden opgestuurd naar FIT (datum poststempel geldt als bewijs):

  Flanders Investment & Trade
  t.a.v. Guy De Winne
  Koning Albert II-laan 37
  1030 Brussel

Een volledig ingevuld wedstrijddossier omvat:

1) Een standaardlijst in excel met essentiële financiële informatie, met een niet handgeschreven losbladig exemplaar van de jaarrekening van het voorgaande jaar, al dan niet neergelegd

2) Een volledig ingevulde vragenlijst over:

 • uw onderneming
 • uw exportactiviteiten
 • uw exportbeleid en visie

Daarnaast moeten ook een reeks algemene vragen worden ingevuld en een wettelijke disclaimer aangevinkt. Kandidaten kunnen hun dossier stofferen met brochures, staaltjes en ander materiaal. 

Artikel 3.6

De deelnemende Vlaamse bedrijven geven FIT de toelating om een RSZ-attest op te vragen.

Artikel 4

Artikel 4.1

Een bedrijf kan maximaal twee opeenvolgende edities genomineerd worden voor de Leeuw van de Export.

Artikel 4.2

De winnaar van de Leeuw van de Export wordt gedurende de volgende vijf edities uitgesloten van deelname.

Artikel 5

Artikel 5.1

De jurering gebeurt in 2 rondes.

In de eerste juryronde selecteert de jury in elke categorie de 3 best scorende bedrijven.

De geselecteerde bedrijven worden genomineerd voor de Leeuw van de Export en uitgenodigd om hun dossier en bedrijf te komen presenteren tijdens de tweede en finale juryronde. De jury selecteert in elke categorie een winnaar op basis van het ingediende dossier en de geleverde presentatie.

Artikel 5.2

De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk. De beraadslagingen van de jury vinden plaats in besloten kring en zijn strikt geheim.

Artikel 5.3

De jury is samengesteld uit ervaren personaliteiten met kennis van zaken en een relevante professionele achtergrond. Zij volgen de ontwikkeling van de Vlaamse economie op de voet en die van de Vlaamse export in het bijzonder. Elk jurylid heeft inzage in het volledige dossier, zonder beperkingen.

De samenstelling van de jury tijdens de eerste juryronde is niet noodzakelijk dezelfde als tijdens de tweede en finale juryronde. De winnaars van de Leeuw van de Export van het voorgaande jaar maken deel uit van de jury bij de finale juryronde.

De juryleden behandelen de door de kandidaten verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk.

Artikel 6

De deelnemende Vlaamse bedrijven worden beoordeeld op volgende criteria:

 • significante groei van de export;
 • aandeel van de export in het omzetcijfer;
 • specifiek exportbeleid met specifieke marketingtools;
 • toekomstperspectieven op het vlak van de export;
 • financiële performantie;
 • geografische diversificatie van de export;
 • innovatieve aanpak;
 • omzetgroei;
 • groei van de tewerkstelling;
 • aandacht voor duurzaam en ethisch internationaal ondernemen;
 • kwaliteit van het ingediende dossier: volledigheid en vorm.

De Vlaamse bedrijven die genomineerd worden en hun dossier mogen presenteren aan de Vlaamse jury worden ook beoordeeld op de presentatie van hun dossier.

Artikel 7

Flanders Investment & Trade reikt de award van de Leeuw van de Export uit aan de Vlaamse bedrijven die door de jury als winnaar worden aangeduid.

Artikel 7.1

De winnaar in elke categorie mag de titel voeren “Leeuw van de Export” met vermelding van het jaartal waarin de award gewonnen is en mag bovendien het logo van de Leeuw van de Export gebruiken in zijn handelsdocumentatie met vermelding van het jaartal waarin de onderscheiding gewonnen werd.

Artikel 7.2

De winnaars ontvangen een trofee die hen als Leeuw van de Export vermeldt.

Artikel 8

Artikel 8.1

De genomineerden mogen de titel voeren van “Leeuw van de Export, genomineerde ” met vermelding van het jaartal waarin ze genomineerd werden en mogen het logo van de Leeuw van de Export gebruiken in hun handelsdocumentatie met vermelding van het jaartal waarin ze genomineerd werden.

Artikel 8.2

De genomineerden ontvangen een trofee die hen als genomineerde voor de Leeuw van de Export vermeldt.

Artikel 9

Artikel 9.1

De genomineerde bedrijven geven Flanders Investment & Trade toelating om hun naam en logo op te nemen in de communicatie in het kader van de Leeuw van de Export.

Artikel 9.2

Partners en sponsors van Flanders Investment & Trade mogen de naam van de genomineerde bedrijven gebruiken in hun communicatie in het kader van de Leeuw van de Export.

Artikel 10

Flanders Investment & Trade kan de contactgegevens van de deelnemende bedrijven delen met partners en sponsors. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden.