Leeuw van de Export 2022
-

Artikel 1

Flanders Investment & Trade (FIT) organiseert jaarlijks een wedstrijd voor Vlaamse bedrijven die zich hebben onderscheiden op het vlak van export. FIT reikt aan de winnaar van de wedstrijd een trofee uit: de Leeuw van de Export (LvdE). Met de LvdE zet FIT Vlaamse bedrijven in de kijker met uitzonderlijke exportresultaten.
 

Artikel 2

De wedstrijd verloopt in twee prijscategorieën:

 • bedrijven met max. 49 medewerkers;
 • bedrijf met 50 of meer medewerkers.

Artikel 2.1

Het aantal medewerkers dat in aanmerking wordt genomen, is het gemiddeld aantal tewerkgestelde medewerkers (uitgedrukt in voltijdsequivalenten of VTE) van het voorgaande jaar. Dit is het aantal medewerkers met een arbeids- of leerovereenkomst op het einde van elk kwartaal van het voorgaande jaar gedeeld door het aantal kwartalen waarvoor een aangifte bij de RSZ werd ingediend.

Artikel 2.2

Deelnemers vermelden in de online vragenlijst in welke categorie zij deelnemen. In geval van twijfel of onduidelijkheid beslist de jury in welke categorie bedrijven deelnemen.
 

Artikel 3

Vlaamse bedrijven die exporteren kunnen deelnemen aan de wedstrijd door het online wedstrijdformulier in te vullen.

Artikel 3.1

'Vlaamse bedrijven' zijn bedrijven met een hoofdzetel in Vlaanderen, die van daaruit exporteren en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de Vlaamse welvaart.  In Vlaanderen gevestigde dochtervennootschappen met autonome beslissingsbevoegdheid zijn eveneens toegelaten voor zover ook zij kunnen aantonen dat hun exportbeleid een significante bijdrage levert aan de Vlaamse welvaart.

Artikel 3.2

‘Exporteren’ kan betrekking hebben op zowel goederen als diensten.

Artikel 3.3

Deelnemende bedrijven die het online wedstrijdformulier invullen, aanvaarden onvoorwaardelijk het wedstrijdreglement. Zij verklaren ook dat de verstrekte gegevens volledig en juist zijn.

Artikel 3.4

Deelnemende bedrijven geven FIT de toelating om RSZ-attesten op te vragen.
 

Artikel 4

Artikel 4.1

Bedrijven kunnen maximaal 2 opeenvolgende edities genomineerd worden voor de LvdE.

Artikel 4.2

Winnaars van de LvdE worden 5 daaropvolgende edities uitgesloten van deelname.
 

Artikel 5

Artikel 5.1

De jurering gebeurt in 2 rondes.

In de 1e juryronde selecteert de jury in elke categorie de 3 best scorende bedrijven.

De geselecteerde 6 bedrijven worden genomineerd voor de LvdE. Zij dienen een uitgebreid wedstrijddossier samen te stellen en hun bedrijf te presenteren tijdens de 2e en finale juryronde.

Artikel 5.2

De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk. De beraadslagingen van de jury vinden plaats in besloten kring en zijn strikt geheim.

Artikel 5.3

In de 1e juryronde worden de online wedstrijdformulieren beoordeeld door een interne vakjury van FIT.

In de 2e juryronde worden de uitgebreide wedstrijddossiers beoordeeld door ervaren personaliteiten uit de zakenwereld en de 2 winnaars van de LvdE van het voorgaande jaar. Zij volgen de ontwikkeling van de Vlaamse economie op de voet en die van de Vlaamse export in het bijzonder. Elk jurylid heeft inzage in het volledige dossier, zonder beperkingen.

De juryleden behandelen de door de kandidaten verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk.
 

Artikel 6

Deelnemende bedrijven worden o.a. beoordeeld op volgende criteria:

 • significante groei van de export en aandeel van de export in het omzetcijfer;
 • geografische spreiding van de export;
 • algemene krachtlijnen van het exportbeleid;
 • specifieke elementen die hebben bijdragen tot exportsucces;
 • innovatieve aanpak;
 • inspanningen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen;
 • groei van de tewerkstelling.
   

Artikel 7

FIT reikt de LvdE uit aan de 2 Vlaamse bedrijven die door de jury als winnaar worden aangeduid.

Artikel 7.1

De winnaar in elke categorie ontvangt de titel “Leeuw van de Export” met vermelding van het jaartal waarin de award gewonnen is en mag het logo van de LvdE gebruiken in zijn bedrijfscommunicatie met vermelding van het jaartal waarin de onderscheiding werd gewonnen.

Artikel 7.2

De winnaars ontvangen een trofee die hen als LvdE vermeldt.
 

Artikel 8

Artikel 8.1

De genomineerden ontvangen de titel “Leeuw van de Export, genomineerde” met vermelding van het jaartal waarin ze genomineerd werden. Ook mogen ze het logo van de LvdE gebruiken in hun bedrijfscommunicatie met vermelding van het jaartal waarin ze genomineerd werden.

Artikel 8.2

De genomineerden ontvangen een trofee die hen als genomineerde voor de LvdE vermeldt.
 

Artikel 9

Artikel 9.1

Winnaars en genomineerden van de LvdE geven FIT toelating om hun naam en logo op te nemen in de communicatie in het kader van de LvdE.

Artikel 9.2

Partners en sponsors van FIT mogen de naam van winnaars en genomineerden gebruiken in hun communicatie in het kader van de LvdE.
 

Artikel 10

FIT kan de contactgegevens van de deelnemers delen met partners en sponsors. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor ‘direct marketing’-doeleinden.

 

MET DE STEUN VAN DEZE BEDRIJVEN EN ORGANISATIES

Achter de Leeuw van de Export scharen zich verschillende sponsors. Sommige al sinds jaar en dag. Stuk voor stuk zijn het ondernemingen en organisaties die met hun kennis en expertise bedrijven bijstaan bij export en internationaal ondernemen.

Hoofdsponsors

Sponsors