Leeuw van de Export 2022
-

FIT vindt uw privacy belangrijk. U kan daarom steeds vragen om inzage in uw persoonsgegevens, ze aanpassen en/of de overdraagbaarheid ervan beperken of stopzetten via privacy@fitagency.be.

Welke persoonsgegevens?

Als u deelneemt aan de LvdE of inschrijft voor de uitreiking van de LvdE, bewaart, verwerkt en gebruikt FIT uw persoonsgegevens. Dit beperkt zich tot louter identificatie- en contactgegevens. FIT geeft die persoonsgegevens ook door aan derden (sponsors):

  • BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel
  • Credendo Export Credit Agency, Montoyerstraat 3, 1000 Brussel
  • DHL Express, Woluwelaan 151, 1831 Diegem
  • Green Energy Park, Z1 Researchpark 160, 1731 Zellik
  • Brussels Airport Company, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel
  • Stad Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

  • Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Derden (sponsors) ontvangen de naam van uw bedrijf, de naam en voornaam van de ingeschreven persoon en diens mailadres.

Tijdens de uitreiking van de LvdE worden ook foto- en videobeelden gemaakt. FIT bewaart en gebruikt die beelden voor algemene communicatie- en promotiedoeleinden.  

Hoe lang bewaart FIT uw persoonsgegevens en uw beelden?

FIT verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk. Uw identificatie- en contactgegevens worden binnen de 12 maanden na de uitreiking van de LvdE 2021 verwijderd. Wordt hiervan afgeweken, vraagt FIT om uw expliciete toestemming.

De foto- en videobeelden worden voor uiterlijk 10 jaar bewaard. Later gebruik zal enkel te motiveren zijn als archivering in het algemeen belang.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

FIT stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens continu te (blijven) garanderen. FIT implementeert beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw persoonsgegevens maximaal te beschermen. Mocht zich onvoorzien een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, verwittigt FIT u volgens de wettelijk voorziene voorwaarden.

Uw rechten?

FIT vindt uw privacy uiterst belangrijk. U kan daarom steeds vragen om inzage in uw persoonsgegevens, ze aanpassen en/of de overdraagbaarheid ervan beperken of stopzetten via privacy@fitagency.be.

Door deel te nemen aan de LvdE geeft de kandidaat zijn/haar toelating om zijn/haar contactgegevens te delen met FIT en met de sponsors van de wedstrijd.

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegeven of de naleving van deze privacyverklaring door FIT, vragen wij u om eerst met ons contact op te nemen via privacy@fitagency.be. Om persoonsverwisseling te vermijden, vragen wij u om u te identificeren met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. Wij respecteren de wettelijk bepaalde antwoordtermijn van 30 kalenderdagen.

Bent u van oordeel dat FIT u geen afdoende antwoord heeft bezorgd, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommision.be.

Wijziging van de privacyverklaring

Bij significante wijzigingen aan deze privacyverklaring brengt FIT u hiervan op de hoogte.

Contactgegevens

DPO Flanders Investment & Trade
E  privacy@fitagency.be

Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
BE0242.401.911

 

MET DE STEUN VAN DEZE BEDRIJVEN EN ORGANISATIES

Achter de Leeuw van de Export scharen zich verschillende sponsors. Sommige al sinds jaar en dag. Stuk voor stuk zijn het ondernemingen en organisaties die met hun kennis en expertise bedrijven bijstaan bij export en internationaal ondernemen.

Hoofdsponsors

Sponsors